Курс викладається здобувачам освіти рівня "бакалавр" спеціальності 091 (біологія) на Природничому факультеті у 3 семестрі в об'ємі 3 кредитів (90 годин, з яких 30 аудиторних). 

Форма контроля: залік. Форма проведення: тест.