Курс викладається здобувачам освіти рівня "бакалавр" спеціальності 014.21 Середня освіта (мова, література (англ., нім., фр.)) на факультеті Іноземної філології у 2 семестрі в об'ємі 2 кредитів (60 годин, з яких 20 аудиторних).