Кваліфікаційний іспит з педагогіки, психології за професійним спрямуванням є продовженням освітнього процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки здобувачів вищої освіти.

Проведення кваліфікаційного іспиту з педагогіки, психології за професійним спрямуванням для присвоєння кваліфікації здобувача здійснює кваліфікаційна комісія.

Учасниками кваліфікаційного іспиту з педагогіки, психології за професійним спрямуванням є: здобувач вищої освіти, кваліфікаційна комісія, яка складається з голови, членів комісії та технічного секретаря. Присутніми на кваліфікаційному іспиті також можуть бути ректор, проректор, декан факультету, представники навчального відділу та випускової кафедри.

Мета кваліфікаційного іспиту – визначення рівня засвоєння здобувачами вищої освіти системи знань (основних термінів, понять, теорій, концепцій, освітніх технологій) із педагогіки та психології, уміння самостійно аналізувати складні психолого-педагогічні явища та процеси, активно використовувати набуті знання у своїй майбутній професійній і суспільній діяльності.