Метою викладання змістового модуля "Медіаосвіта" (курс "Інформаційно-педагогічні студії) є розкриття освітнього потенціалу медіатехнологій, формування певних знань і умінь з основ медіаосвіти, розумінн ролі та значення медійного простору в професійному та особистісному становленні людини та використання медіатехнологій для створення навчального контенту.