Метою вивчення дисципліни «Лексикологія німецької мови» є:
ознайомлення здобувачів вищої освіти з тенденціями розвитку словникового складу та фразеологічного фонду сучасної німецької мови, формування інтересу до теоретичного вивчення проблем змін лексичного складу німецької мови, творче використання одержаних під час навчання теоретичних знань у практичній діяльності