Дисципліна "Медіакритика та аналітична журналістика” передбачає знайомство  із загальними принципами та практикою сучасної медіа-критики та покликана ознайомити магістрантів, які обрали блок ДВВ "Редагування та журналістика" з основами медіакритики та найважливішими проблемами цієї сфери та перспективами її розвитку.