Обов'язкова дисципліна для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня  спеціальності
014.023 Середня освіта (Мова і література (французька))

Для малочисельної групи 14 фа 32 години індивідуальної роботи у 1 семестрі, 40 годин у 2 семестрі, для малочисельної групи 24 фа 22 години індивідуальної роботи у 3 семестрі, 34 години у 2 семестрі.

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів правильного розуміння морфологічних та синтаксичних особливостей граматичної системи сучасної французької мови, формування та розвиток вміння практичного застосування набутих знань та навичок, в тому числі в ході педагогічної діяльності.