Курс для студентів 1 курсу, ІІ семестр.

Лекцій - 1,

Практичні роботи - 9.

Модульний контроль.