Курс викладається здобувачам освіти рівня "магістр" спеціальності 091 (біологія) на Природничому факультеті у 1 семестрі в об'ємі 3 кредитів (90 годин, з яких 30 аудиторних). 

Форма контроля: Екзамен. Форма проведення: тест.