Навчальна дисципліна "Історія Стародавнього Сходу і Стародавніх Греції та Риму" викладається на І курсі історичного факультету у ІI семестрі.

Метою вивчення дисципліни є формування глибоких і різнобічних уявлень студентів про закономірності формування перших цивілізацій, про події і досягнення цивілізацій Стародавнього Сходу, Греції та Риму від появи перших державних утворень на Сході до припинення існування античної  цивілізації внаслідок загибелі Західної римської імперії.

 У ході вивчення дисципліни увагу буде акцентовано на: 1) аналізі факторів, що зумовили особливий характер історичного процесу на Сході; 2) вивченні найважливіших подій та процесів історії цивілізацій Стародавнього Сходу; 3) ознайомленні із основними концепціями історії східних цивілізацій; 4) виявленні особливостей полісної системи Стародавньої Греції і Стародавнього Риму, виокремлення схожості та відмінності  цієї системи  у  різних полісах Стародавньої Греції та особливостях полісної системи, яка існувала у Римської Республіки; 5) засвоєнні спеціальної термінології; 6) визначенні місця давньосхідних і античних цивілізацій у всесвітній історії, їхнього внеску до розвитку культури людства.

На вивчення частини навчальної дисципліни, а саме "Історії Стародавнього Сходу" відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин.