Вивчення дисциплінаи «Інтеграція мистецтв у режисуванні музично-виховних шкільних заходів» сприяє наданню цілісного уявлення про сутність та особливості використання  різних видів мистецтва, їх засобів виразності у втіленні режисерського задуму  музично-виховних шкільних заходів для послідуючої навчально-виховної та позашкільної діяльності вчителя музичного мистецтва.