у цьому розділі відображуються розклади занять здобувачів вищої освіти бакалаврського і магістреського рівнів, а також розклади сесій та інших видів навчальної роботи.