Мета курсу:  формування стійких базових та засвоєння глибоких комплексних знань і навичок колективного музикування засобами оркестру народних інструментів, вміння застосовувати їх у навчальному та виховному процесі.

Завдання курсу:

оволодіти основними навичками колективного музикування, розуміння диригентського жесту, основними задачами, що стоять перед оркестрантом-виконавцем;

засвоїти технології оркестрової практики (звуковидобування в творчому колективі, інтонаційне відчуття ансамблю, відчуття динаміки, тембру);

засвоїти засади звуковисотного інтонування, штрихів та прийомів гри в оркестрі, вміння працювати з нотним текстом;

виробити навички гри під керівництвом диригента та читання з листа оркестрових партій;

отримати навички колективної гри, грунтуючись на творах світової та української музичної спадщини.


Мета курсу - оволодіння ґрунтовними системними знаннями, спеціалізовано-професійними компетенціями, особливостями підготовки до організації та управління процессом колективного музикування в оркестрі, вміння застосовувати їх у майбутній диригентсько-викладацькій діяльності.

Завдання курсу:

– накопичити професійні оркестрові знання, вміння та навички, необхідні для самореалізації в подальшій діяльності викладача музичного мистецтва;

– удосконалити навички ансамблевої гри в оркестрі;

– формувати педагогічний репертуар майбутнього керівника навчального оркестру;

– засвоїти кращі зразки вітчизняної та зарубіжної оркестрової музики;

– сформувати особистість, спрямовану на професійно-творчий розвиток, оркестрове мислення та готовність до самоорганізації і самовдосконалення.