Дистанційний курс "Загальні основи педагогіки" розроблений для студентів І курсу спеціальності 013 Початкова освіта. Навчальний курс містить ключовий теоретичний матеріал, тематичні семінарські та практичні заняття, самостійні роботи та підсумкове індивідуальне навчально-дослідне завдання.