Методичний супровід освітньої діяльності ЗДО з розвитку природничої та логіко-математичної компетентносте дітей (Старікова,Титаренко, Смолянюк)

Спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

освітнього рівня магістр

галузі знань01 «Освіта»

Викладачі: Титаренко Л.І., Смолянюк Н.М.