Метою вивчення дисципліни «Практична граматика німецької мови» є:

оволодіння рецептивними та репродуктивними навичками, формування у здобувачів вищої освіти комунікативної та лінгвістичної компетенції, тобто забезпечення достатньо вільного, нормативно вірного і функціонально адекватного володіння всіма видами мовленнєвої діяльності.