Метою вивчення дисципліни «Аналітичне читання (німецька мова)» є:

 оволодіння рецептивними та репродуктивними навичками, формування у здобувачів вищої освіти комунікативної та лінгвістичної компетенції, тобто забезпечення достатньо вільного, нормативно вірного і функціонально адекватного володіння всіма видами мовленнєвої діяльності.