Метою вивчення дисципліни «Практика німецького усного і писемного мовлення» є:

формування у здобувачів вищої освіти комунікативної та лінгвістичної компетенцій, тобто забезпечення достатньо вільного, нормативно вірного і функціонально адекватного володіння всіма видами мовленнєвої діяльності