Метою викладання навчальної дисципліни «Географія розселення населення та геоурбаністика» є висвітлення основ географії розселення та геоурабінстики, її становлення та розвитку в світі та в Україні, формування у студентів знань про закономірності територіальної організації населення у зв'язку із способом виробництва та особливостями географічного середовища, історико-культурного розвитку тощо, а також про особливості і закономірності розвитку міст і систем поселень,  як в планетарному масштабі, так і в розрізі окремих країн і регіонів; формування практичних знань та навичок просторово-статистичного аналізу розселення населення і його особливості у світі та в Україні.