Голова кваліфікаційної комісії

Доктор педагогічних наук, професор Танько Тетяна Петрівна, професор кафедри теорії технологій і методик дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Члени кваліфікаційної комісії

  1. Якушко Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової і професійної освіти;
  2. Єсьман Ірина Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової і професійної освіти.
  3. Чернушенко Ніна Миколаївна - доцент кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті, кандидат філологічних наук, доцент

Технічний секретар 

Чубенко Валерія Валеріївна - старший лаборант кафедри початкової і професійної освіти.

Голова кваліфікаційної комісії

Ткачов Артем Сергійович – доцент кафедри початкової і професійної освіти , доктор педагогічних наук, доцент

Члени кваліфікаційної комісії

1. Агаркова Наталія Олександрівна доцент кафедри початкової і професійної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової і професійної освіти
2. Гнатовська Катерина Сергіївнакандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті
3.Іонова Олена Миколаївна - професор кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті, доктор педагогічних наук, професор

Технічний секретар 

Кваша Андрій Сергійович, старший лаборант кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті.