"АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ КОЖНОГО ДНЯ"

 курсДВВ

 • Предмет вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова для кожного дня» – лексика і граматика англійської мови, які дають можливість успішно здійснювати побутове та професійне спілкування іноземною мовою.
 • Метою є формування необхідної комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики; оволодіння необхідними навичками повсякденної комунікації.
 • Кількість годин:
  • V сем. – 1,5 кредита;
   • Загальна кількість годин – 45 годин;
    • Аудиторних годин –18 годин

  • VI сем.  1,5 кредита;
   • Загальна кількість годин – 45 годин;
    • Аудиторних годин –18 годин