"АНГЛІЙСЬКА МОВА"
для підготовки здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до ЄВІ
 (з урахування галузевого профілю) – 4 курсфізико-математичний факультетДВВ

 • Предмет вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова» – лексика і граматика англійської мови, які дають можливість успішно здійснювати побутове та професійне спілкування іноземною мовою.
 • Метою є формування необхідної комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики, окресленої завданнями майбутньої професійної діяльності студента; фокусування знань здобувачів освіти на відповідну до обраної професії термінологію; оволодіння необхідними навичками спілкування, складання та ведення документації.
 • Кількість годин:
  • VII сем. –  кредита;
   • Загальна кількість годин –  годин;
    • Аудиторних годин –60 годин
  • VIII сем.   кредита;
   • Загальна кількість годин – 90 годин;
    • Аудиторних годин – годин.