Англійська мова є ключовим інструментом для міжнародного спілкування, і високий рівень володіння англійською мовою серед випускників дозволить їм повноцінно і ефективно брати участь у професійному та академічному житті.

        Предмет вивчення навчальної дисципліни "Англійська мова( підготовка до майбутньої професії)" – це дисципліна, що навчає практичному оволодінню навичками усного та писемного мовлення в комунікативних цілях, а також є основою для подальшого розвитку мовознавчих навичок і знань студентів, що знадобляться під час складання тесту з іноземної мови у складі Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для осіб, які бажають вступити на навчання для здобуття ступеня «магістра» на основі здобутого ступеня вищої освіти.

         Програма "Англійська мова .Підготовка до майбутньої професії" створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2). Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетентності уніфіковано за видами і формами завдань.

   Метою вивчення є  мовний інтенсив необхідний для подолання «мовної нерівності» після середньої освіти,розвиток компетентність у читанні, а також мовні лексичні та граматичні компетентності для поглиблення та вдосконалення рівня володіння іноземною  мовою.