Курс „Теорія і методика обраного виду спорту (футболу)” спрямований на формування у студентів цілісної системи знань та умінь щодо професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту на основі вивчення конкретної спортивної гри (футболу), а також – на оволодіння навичками гри, знаннями структури гри, техніки і тактики, ігрової та змагальної діяльності, засвоєння методів навчання, необхідних для самостійної педагогічної роботи в школі