Інтегрована навчальна дисципліна для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня навчання різних факультетів ХНПУ імені Г.С.Сковороди, викладається на першоБІЛНСму році навчання