Кваліфікаційний іспит для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти