Курс викладається у V семестрі для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету фізичного виховання і спорту  (014 середня освіта) і є продовженням дисципліни "Фізіологія людини"

Мета та завдання 

Метою викладання фізіології фізичного виховання і спорту є формування загальних уявлень про фізіологічні  зміни в організмі під час  адаптації до фізичних навантажень,  закономірностей підвищення функціональних можливостей організму при заняттях фізичною культурою й спортом, фізіологічного обґрунтування структури і принципів спортивного тренування, уроку фізичної культури,  впливу оздоровчої фізичної культури на організм дітей, жінок, осіб похилого віку

Основними завданнями вивчення дисципліни «фізіологія людини, фізичного виховання і спорту» є ознайомлення з механізмами функціонування органів і систем, їх регуляцією та методами оцінювання їхньої діяльності  під впливом   фізичного навантаження.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 1,5 кредитів ЄКТС 45 годин