Знання і розуміння узгодженої роботи функціонування систем людського тіла, скоординованими зв’язками усіх клітин та тканин під час фізичного навантаження є основоположними у фаховій підготовці вчителів фізичної культури та тренерів. Адже без них не можливо ефективно здійснювати навчальну і виховну роботи в школі, навчально-тренувальний процес у ДЮСШ, зокрема правильно дозувати фізичне навантаження учнів і спортсменів.

      Метою викладання навчальної дисципліни «Фізіологія людини, фізичного виховання і спорту» є формування у студентів знань фізіологічних процесів та механізмів їхньої регуляції, функцій у філо – та онтогенезі та взаємодії організму з зовнішнім середовищем. Також вивчення даної дисципліни сприяє засвоєнню  майбутніми  спеціалістами  з  фізичної  культури  і  спорту  науково - обґрунтованих  знань  фізіологічних  закономірностей  життєдіяльності людини  в умовах м’язового спокою та під час м’язової діяльності. Слід зазначити, що під час вивчення даної дисципліни  у студентів формуються  знання і вміння з питань теорії адаптації до фізичних навантажень, фізіологічних закономірностей реакцій систем організму, закономірностей підвищення функціональних можливостей організму при заняттях фізичною культурою й спортом; фізіологічно обґрунтованої структури і принципів спортивного тренування, уроку фізичної культури, побудови тренувальних циклів, впливу оздоровчої фізичної культури на організм дітей, жінок, осіб похилого віку.

     Дисципліна вивчається на 3-4 курсі (6-7 семестри) студентами факультету фізичного виховання і спорту, спеціальності "017 Фізична  культура і спорт". Включає 180 годин, з них 12 лекційних та 60 практичних.