Призначення практики - набуття здобувачами - магістрантами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері дизайну, підбір фактичного матеріалу для написання випускної наукової магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.