Вивчення навчальної дисципліни  «Історія  мистецтва»  сприяє  духовно-практичному  освоєнню  художньо-естетичних  досягнень  вітчизняного  та світового мистецтва, збагаченню духовного світу здобувача, вихованню вміння бачити й розуміти твори мистецтва, сприйманню  художньої культури як невід’ємної частини загального розвитку і становлення компетентності сучасного фахівця.