Цілями освоєння дисципліни «Арт-менеджмент» є отримання
здобувачами теоретичних знань з питань управління у сфері мистецтва,
а також розвиток практичних умінь та навичок у контексті означеної
тематики