Навчальна дисципліна (як частина інтегрованого курсу) «Сценаристика та арт-педагогіка» сприяє наданню цілісного уявлення про сутність сценарної діяльності та оволодіння її основами для послідуючої професійної діяльності вчителя музичного мистецтва