Навчальна дисципліна «Сценічно-ораторське мистецтво вчителя» забезпечує засвоєння та оволодіння здобувачами навичками ораторського мистецтва, культурою вербального та невербального спілкування, ефективними технологіями комунікації, що є безумовним свідченням комунікативної компетентності майбутнього фахівця, враховуючи сучасні наукові досягнення в осмисленні таємниць мистецтва словесного вираження і впливу на аудиторію.