Науково-педагогічнаї практика передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а також набуття здобувачами досвіду самостійної наукової роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері дизайну, формування вмінь і навичок опрацювання наукових і інформаційних джерел та готовності магістрантів до викладацької діяльності у закладі вищої освіти.

Науково-педагогічна практика покликана сформувати у випускника ЗВО професійних умінь та навичок в реальних виробничих умовах, шляхом виконання різних обов'язків, властивих майбутній професійній та організаційно-управлінській діяльності.