навчальна дисципліна «Основи акторської майстернсті та сценічного руху» забезпечує засвоєння та оволодіння здобувачами основами акторської майстерності для послідуючої професійної діяльності вчителя музичного мистецтва; створення умов для особистісного зростання майбутніх фахівців, розвитку їх творчого потенціалу в сфері естрадного та народного виконавства.