Вивчення дисципліни «Україна: історія і сучасні реалії (історія української культури)» орієнтує здобувачів до поважного відношення до національно-культурних досягнень, сприйняття базових культурних цінностей (етичних, естетичних, пізнавальних).

У процесі навчання здобувачі вищої освіти оволодівають знаннями щодо визначення сутності та функцій культури, головних засад її розвитку; розгляду основних етапів розвитку багатовікової історії вітчизняної культури; розкриття специфіки української культури, визначення її місця і ролі у світовому культурному просторі; визначення особливостей та тенденцій розвитку сучасної вітчизняної культури; формування моральних та естетичних потреб та здатності зберігати і охороняти культурні здобутки України.