Заняття з даної дисципліни проводяться для студентів 2 курсу всіх факультетів (курс відноситься до блоку вибіркових дисциплін) у другому семестрі. 

Курс передбачає 6 лекційних та 12 практичних годин.
Мета вивчення навчальної дисципліни: підготовка студентів до надання першої домедичної допомоги при невідкладних станах та обґрунтування гігієнічних рекомендацій по організації навчально-виховного процесу.
Завдання - сформувати у здобувачів вищої освіти систему знань про організм людини, про хвороби та методи їх запобігання, основи гігієни різних органів і систем.