Метою викладання навчальної дисципліни «Молекулярна філогенетика та біоінформатика» є формування цілісного уявлення про сучасні теоретичні уявлення та методологічні підходи, які використовуються для встановлення філогенетичних стосунків між таксонами за допомогою аналізу нуклеотидних та амінокислотних послідовностей.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

-        формування у студентів розуміння біологічних і математичних причин, з яких послідовності біополімерів, що синтезуються шляхом матричного синтезу, є надійним джерелом інформації про походження і родинні зв’язки організмів;

-        створення чіткої уяви про теоретичні принципи, що лежать в основі методів одержання, аналізу і порівняння нуклеотидних послідовностей;

-        формування переконань про необхідність широкої популяризації знать у галузі молекулярної філогенетики як одного з фундаментальних доказів еволюції і джерела важливої біологічної інформації.

Дисципліна викладатиметься студентам 6 курсу спеціальностей 091 та 014 в 1 семестрі 2021-2022 навч.року