Навчальна дисципліна  блоку вільного вибору «Психолінгвістичні основи мовленнєвої діяльності» вивчає психофізіологічну структуру і механізми мовленнєвої діяльності, особливості розвитку мовлення у нормальному та аномальному онтогенезі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психолінгвістичні основи мовленнєвої діяльності» є: ознайомити студентів з психолінгвістичними основами мовленнєвої діяльності; дослідити психофізіологічну структуру мовленнєвої діяльності; ознайомити з основними моделями породження мовлення; ознайомити з методами дослідження мовленнєвої діяльності у дітей.


Дисципліна викладається у ІІ та ІІІ семестрі