Предмет навчальної дисциплніи «Біологчна номенклатура» - принципи і правила опису та найменування груп живих організмів, зокрема біолоічних видів, внутрішньовидових та надивдових таксонів, правила утворення та вимовляння наукових назв живих організмів. 
Метою викладання навчальної дисципліни
«Біологічна номенклатура» є формування цілісного уявлення про принципи наукового найменування груп живих організмів, правила опису таксонів, оприлюднення назв та зазначення ідентифікацій, а також правила читання біологічних латинських назв живих організмів.

Ця дисципліна викладається студентам 2 курсу спеціальності 091. Вона читається в осінньому семестрі.