Метою викладання навчальної дисципліни «Генетика з основами селекції » є формування у студентів глибоких знань про закономірності спадковості та мінливості,  їх використання у різних аспектах практичної діяльності людини, формування у студентів генетичного мислення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Генетика з основами селекції» є:

- формування ґрунтовних  знань з генетики та селекції на рівні сучасних досягнень;

- переконливий показ значення цих наук для сучасного суспільства, зокрема для вирішення проблем екології, сільського господарства та медицини;

- формування розуміння генетичних закономірностей як загальнобіологічних, універсальних для всіх живих істот;

- поглиблення теоретичних знань в процесі постановки та аналізу генетичного експерименту,

- набуття вміння вирішувати генетичні задачі різного рівня складності;

- посилення уваги до питань, які мають світоглядне значення і вивчаються в школі;

- формування у студентів (майбутніх педагогів) свідомості щодо генетичного різноманіття дітей, яке потребує індивідуального до них підходу.

Дисципліна викладається студентам 4 курсу спеціальностей 091 (1 семестр) та 014 ( 1 та 2 семестр)