Предмет вивчення навчальної дисципліни «Медична мікологія» – гриби як окрема форма життя і комплекс філогенетичних ліній; особливості вегетативного тіла, клітинна будова, тканиноподібні структури, вегетативні та репродуктивні органи і структури, екологічні особливості, процеси обміну генетичною інформацією, розмноження та розповсюдження, життєві цикли грибів, принципи систематики та еволюційна історія грибів і грибоподібних організмів, їх роль у житті людини, зокрема як патогенів, джерела токсинів та антибіотиків, використання у медицині. 

Метою курсу «Медична мікологія» є формування цілісного уявлення про сучасний стан наукових знань про гриби як форму життя і комплекс філогенетичних ліній, що поєднуються еукаріотичною будовою клітини, осмотрофним способом живлення, необмеженим модульним ростом та розповсюдженням у зародковому стані, та про їх роль в житті людини і використання у медицині. 

Ця вибіркова дисципліна викладається студентам 2 курсу спеціальностей 014 та 091. Вона читається в осінньому семестрі.