Дисципліна  відноситься до вибіркових й викладається у другому семестрі для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня

Призначення навчальної дисципліни.
Формування почуття біофілії, глибокої переконаності у необхідності
неухильного дотримання етичних і моральних норм, правил і принципів у
будь якій галузі науково-практичної діяльності.