Мета вивчення навчальної дисципліни є: вивчення технологій і методики викладання біології з урахуванням основних завдань, які висунуті реформою системи освіти в Україні; ознайомлення студентів з основними положеннями методики викладання, теоретичними і практичними напрямками розвитку біологічної освіти; оволодіння студентами сучасними технологіями проведення занять біологічної освіти; оволодіння студентами сучасними технологіями проведення занять.

 Завдання вивчення навчальної дисципліни

  1. вивчення основних розділів шкільної навчальної програми;
  2. ознайомлення з різними альтернативними програмами для шкіл різних типів;
  3. оволодіння змістом основних біологічних понять та методикою їх викладання;
  4. вивчення сучасних форм, методів та прийомів навчання біології.

Дисципліна розроблена для здобувачів першого (бакалавр) рівня 

Спеціальності 091 Біологія

Викладається у другому (весняному) семестрі