Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія) та Спеціальність 091 Біологія 


Курс "Біохімія" читається на 3 курсі у першому і другому семестрі, включає 12 лекційних годин, 24 години лабораторних занять і 54 години самостійної роботи. В кінці курсу іспит

Метою викладання навчальної дисципліни «Біохімія» є: засвоєння системи знань про структуру, властивості та біологічну роль білків, ліпідів та вуглеводів; взаємоперетворення цих речовин у процесах катаболізму та анаболізму; регуляцію процесів метаболізму в організмі людини.

 Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 1.      формування знань про будову основних класів речовин, з яких складається організм, і які беруть участь в обмінних процесах;

2.      формування уявлень про будову, фізико-хімічні властивості, функції білків, вуглеводів, ліпідів, а також будову, біологічне значення, механізм дії ферментів;

3.      формування знань про процес обміну речовин і енергії, процеси біологічного окислення і окисного фосфорилювання;

4.      формування знань про гліколіз, окисне декарбоксилювання ПВК, цикл трикарбонових кислот, пентозофосфатний шлях обміну вуглеводів;

5.      формування знань про обмін тригліцеридів, синтез ВЖК, біологічну роль холестеролу;

6.      формування знань про тканинні перетворення амінокислот, нейтралізацію токсичних продуктів обміну амінокислот у кишечнику, синтез сечовини, біосинтезу білків і нуклеїнових кислот.