Навчальна дисципліна "Історія первісного суспільства" викладається на І курсі історичного факультету у I семестрі.

Метою вивчення дисципліни є формування глибоких і різнобічних уявлень студентів про закономірності процесів антропогенезу, соціогенезу і культурогенезу, основні шляхи історичного розвитку людства від виникнення найдавніших предків сучасної людини до формування перших цивілізацій.

 У ході вивчення дисципліни увагу буде акцентовано на: 1) засвоєнні студентами необхідного матеріалу для розуміння ними базових процесів, закономірностей і феноменів антропогенезу; 2) вивченні основних проблем, пов’язаних із часом та місцем походження людини, розвитком мови та мислення, релігії та мистецтва, виникненням рас, розселенням людини на земній кулі, виникненням та розвитком первісної суспільної організації, головних подій, що призводили до змін у структурі первісного суспільства та створенні перших державних об’єднань.

Курс актуальний і необхідний для більш повного і всебічного розуміння багатьох особливостей розвитку людства на ранніх етапах.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин.