Навчальна дисципліна "Соціальна історія, ідеології, суспільно-політичні організації і рухи в Європі (ХІХ - початок ХХІ ст.)" відноситься до блоку дисциплін вільного вибору студентів першого бакалаврського рівня освіти. Викладається на ІІ курсі історичного факультету у ІІІ семестрі. На вивчення дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин.

Метою вивчення дисципліни є історичний огляд розвитку основних ідеологій країн Західної Європи від їх зародження, особливості їх сприйняття і розвитку на вітчизняному ґрунті, до сьогодення та втілення їх у життя відповідними організаціями та рухами.

 У процесі вивчення дисципліни увагу буде приділено: 1) аналізу базових засад, закономірностей формування та розвитку основних (класичних) політичних ідеологій (лібералізм, консерватизм, соціалізм, марксизм) як в цілому від їх зародження, так і особливостей їх окремих течій або груп; 2) характеристиці собливостей формування та виявленню специфічних рис некласичних політичних ідеологій (націоналізм, фашизм, релігійний фундаменталізм); 3) постмодерним  ідеологіям (екологізм, фемінізм); 4) визначенню спільних і специфічних рис існуючих ідеологічних концепцій, особливості їх сприйняття в Україні; 5) аналізу розвитку політичних ідеологій та суспільно-політичних організацій, зміни в їх характері, аналіз їх сучасного стану, впливу на політичне життя Європи та України.