Курс "Історичні епохи, соціум і мистецтво: взаємодія та взаємовпливи" вивчається у 2 семестрі 2 рівня вищої освіти. Мета -  ознайомлення студентів з суспільно-історичною роллю мистецтва, основними досягненнями та стилями європейського образотворчого мистецтва та формування у студентів системних знань про розвиток основних видів мистецтва від найдавніших часів до епохи модерну. Курс покликаний сприяти не лише збагаченню духовного світу студента, розумінню творів мистецтва, а й сприймати мистецтво як невід’ємну частину загального розвитку, як дієвий інструмент, який ефективно працює зі свідомістю та використовувати набуті знання у педагогічній діяльності.

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 год.

Розробник курсу - проф. Рябченко О.Л.