Завданням сучасного навчального курсу є оволодіння знаннями з історичного краєзнавства  з метою:  виховання культури міжрегіонального спілкування та міжетнічної толерантності; сприяння формуванню активної особистості, здатної практично реалізувати набуті знання, обстоювати національні цінності, зберігати історико-культурну спадщину та довкілля регіону; вдосконалення навиків історичного дослідження шляхом пошуково-краєзнавчої роботи

Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з основами теорії і практики історичного краєзнавства, зосереджено увагу на сучасних проблемах дисципліни,  які необхідні для формування навичок професійної роботи історика. Курс передбачає засвоєння студентами вузлових питань розвитку історико-краєзнавчих досліджень. Розкрито основні напрямки розвитку національного краєзнавства з ХІХ ст. до сьогодення. Визначено пріоритетні сфери сучасного історичного краєзнавства та форми краєзнавчої діяльності. . Дисципліна має міждисциплінарні зв’язки з багатьма спеціальними історичними дисциплінами, джерелознавством та історіографією, історією України, історичною регіоналістикою, генеалогією та демографією, урбаністикою тощо.