«Друга іноземна мова (французька)»


курс 1

семестри вивчення 1, 2

загальна кількість годин 450

кредитів 15

з них аудиторних 180

позааудиторних 270


Метою вивчення дисципліни «Друга мова (французька)» є: розвиток чотирьох компетенцій студентів, передбачених «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти», знайомство студентів з мовою та культурою країн-носіїв французької мови.